Sleepy-Natural-Baby-Diaper-Wet-Wipes

Refund and Return Policy

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

 

เนื่องจาก Sleepy Asia เป็นพันธมิตรกับ Lazada เราจะใช้นโยบายคืนเงินและคืนเงินของ Lazada

Since Sleepy Asia is affiliate with Lazada, we will be using Lazada Return and Refund Policy

นโยบายและเงื่อนไขการคืนสินค้าของลาซาด้า

คุณสามารถตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าได้จากสัญลักษณ์ด้านล่างที่จะปรากฏในหน้าแสดงสินค้า ซึ่งระยะเวลาที่คืนสินค้าได้จะนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า (รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สินค้ายกเว้นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าดิจิทัลดาวน์โหลด เช่น E-books E-journals บัตรเติมเงิน ภาพยนตร์ เพลง ซอฟต์แวร์ออนไลน์ ฯลฯ จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้า โดยจะแสดงสัญลักษณ์นี้ในหน้าแสดงสินค้า

หมายเหตุ สินค้าบางชิ้นอาจมีการรับประกันเพิ่มเติมจากผู้ขายหรือผู้ผลิต หากสินค้าชิ้นนั้นเลยระยะเวลาการรับประกันของลาซาด้าแล้ว คุณสามารถติดต่อผู้ขายหรือผู้ผลิตโดยตรงได้จากรายละเอียดที่ระบุในใบรับประกันสินค้าที่แนบมากับบรรจุภัณฑ์

________________________________________________

เหตุผลในการคืนสินค้า แบ่งออกได้ดังนี้

เหตุผลการคืนสินค้า ความหมายของเหตุผลการคืนสินค้า เงื่อนไขการคืนสินค้า
ก. สินค้ามีตำหนิ สินค้าที่เสียหายทางกายภาพ เช่น บุบ มีตำหนิ เมื่อส่งถึงมือลูกค้าและ/หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด -สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม
ข. สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง สินค้าที่ได้รับมีความแตกต่างจากหรือไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ -สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ลูกค้าดูรายละเอียดสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า)
-สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์เสริม
ค. สินค้า / อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ รวมทั้งสินค้าไม่สามารถใช้การได้ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนสินค้า หรือฟังก์ชันการใช้งานไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ในคู่มือสินค้า -สามารถลองสินค้าได้แต่ต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่”
-สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม
ง. สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่โฆษณา เช่นรูป ของแถม ลักษณะสินค้า ลวดลาย วัสดุที่ใช้ และอื่นๆ -สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน
-สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม
จ. เปลี่ยนใจ* ลูกค้าเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้านั้นๆ แล้ว -สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ถูกเปิดออก หรือมีการแปะเทป สติ๊กเกอร์ หรืออะไรก็ตามที่ทำให้บรรจุภัณฑ์เดิมเสียหาย (ดูตัวอย่างในรูปด้านล่าง*)
-สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน
-สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม
ฉ. สินค้าใส่ไม่พอดี ผิดขนาด สินค้ามีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป ไม่พอดีกับขนาดร่างกาย -สามารถลองสินค้าได้แต่ต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่”
-สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม
ช. สันนิษฐานว่าสินค้าถูกใช้งานมาแล้ว สินค้ามีร่องรอยการถูกใช้งานมา หรือสันนิษฐานว่าเป็นสินค้ามือสอง -สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม
ซ. สันนิษฐานว่าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าถูกสันนิษฐานว่าเป็นของลอกเลียนแบบ ไม่ใช่ของแท้ -สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม
ญ. สินค้าหมดอายุ สินค้าเลยกำหนดวันหมดอายุ -สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม รวมทั้งของแถม

ตัวอย่างของลักษณะสินค้าที่สามารถส่งคืนได้ และ ไม่ได้

ลักษณะที่สามารถคืนได้

  1. บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกเปิดออก อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
  2. พัสดุปิดมิดชิด
  3. บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพดี มีอุปกรณ์เสริมครบ

ลักษณะที่ไม่สามารถคืนได้

4. บรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออก
5. บรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออก
6. บรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย

Lazasa-Sleepy-Asia-Refund-Policy

________________________________________________

*ประเภทของสินค้าชนิดต่างๆ ที่ไม่สามารถทำการคืนสินค้าได้โดยเหตุผล “เปลี่ยนใจ”

ประเภทสินค้า สินค้าที่คืนไม่ได้
อิเล็กทรอนิกส์ • สินค้าที่ลูกค้ากรอกใบรับประกันแล้ว
หนังสือ เกมส์และดนตรี • นิตยสาร หนังสือพิมพ์
• DVDs, CDs, เกมส์, ซอฟท์แวร์ และสินค้าอื่นที่ใกล้เคียง
สินค้าสำหรับเด็ก • ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ผลิตภัณฑ์สำหรับแต่งตัว จุกนมปลอมสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก อุปกรณ์ปั๊มน้ำนมแม่ นมผง เครื่องดื่มและอาหารสำหรับทารก
แฟชั่น • ชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี, ชุดลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน

• ต่างหู กางเกงชั้นใน และถุงเท้า

• สินค้าที่มีการปรับแต่งขนาด รูปแบบลวดลาย หรืออื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น การตัดความยาวกางเกง การปรับเปลี่ยนลวดลาย การปรับขนาดเสื้อผ้า

นาฬิกา แว่นตา เครื่องประดับ • สินค้าที่มีการปรับเปลี่ยนขนาดสินค้า เช่นการตัดสายนาฬิกา การปรับเปลี่ยนขนาดเครื่องประดับและแว่นตา
สุขภาพ และความงาม • น้ำหอม

• เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ของใช้ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก และผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ที่มีการเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว

• ผลิตภัณฑ์เสริมรัก/ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย

• อาหารเสริม

เครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน • สีทาบ้าน เช่น สีทาภายใน และสีทาภายนอก
อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง • อาหารและสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
สินค้าอุปโภคบริโภค • ผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบอาหาร

• เครื่องดื่ม

• ผลิตภัณฑ์อาหารเช้า เช่น ซีเรียล นม แยม

• ขนม ลูกอม และช็อคโกแลต

• อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป

ของใช้ในบ้าน (เฉพาะสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยลาซาด้าเท่านั้น) • อุปกรณ์ซักรีด อุปกรณ์ทำความสะอาด

• ปรับอากาศ

• ยาฆ่าแมลง

• กระดาษทิชชู

• อุปกรณ์ครัว

• ของใช้ในครัวเรือน

• อุปกรณ์ล้างจาน

กีฬา และกิจกรรมกลางแจ้ง • ชุดชั้นในกีฬา ชุดว่ายน้ำ และ ถุงเท้ากีฬา
อื่นๆ • สินค้าล้างสต๊อก

• สินค้าแถม

What is Lazada’s policy and conditions for Returns?

We offer you the possibility to return any unused product within the return warranty duration. You can check the return warranty duration from the symbols (screenshots below) shown on the product description page. The warranty duration for returns count from the date you received the item including weekends and holidays.

Digital download is exempted from return policy coverage (e.g. E-books, E-journals, mobile top-up, movies, music, online software). You will find the symbol shown as below.

Note:Some items may have manufacturer’s warranty. If Lazada’s warranty for returns has expired, you can contact manufacturers directly at their contact details on the warranty certificate attached with the package.

________________________________________________

We accept returns for the following reasons and conditions:

Reason of return Description of return reason Condition for return and refund
A. Damaged

Item that is damaged on arrival and/or has broken packaging

-Plastic wrap or seal intact
-Item must include all packaging and accessories
B. Wrong item Item received is not what you ordered -Item must not be used (if it is possible to distinguish the item from packaging)
-Item must be sealed, in original condition, with all packaging and accessories
C. Defective item / missing parts The item does not function as described in the manufacturer’s specifications -Item can be tested but must be in condition “as new”
-Item must include all packaging and accessories
D. Not as advertised The item is different from the description or the photo on the website -Item must not be used
-Item must be sealed, in original condition, with all packaging and accessories
E. Change of mind* There is no need for the item anymore – Item must not be used
– Item must be sealed, in original condition, with all packaging and accessories
F. Wrong sizing Item is too big or too small. Item doesn’t fit -Item can be tested but must be in condition “as new”
-Item must include all packaging and accessories
G. Signs of used item Item has signs of usage or item would be assumed as a second-hand item -Item must include all packaging and accessories
H. Item may not be authentic Item would be assumed as a counterfeit or fake -Item must include all packaging and accessories
I. Expired Item Item is beyond the expiry date -Item must include all packaging and accessories

Here are the examples of valid and invalid conditions for returns.

Valid:

  1. Item is sealed and in original condition
  2. The packaging is sealed
  3. Item is sealed and in original condition, with all packaging and accessories

Invalid:

4. The seal has been opened
5. The seal has been opened
6. The packaging has been damaged


________________________________________________

*Items Exempted from Change of Mind Returns:

Electronics • Items where the customer has filled in the warranty card
Media, Game & Music • Periodical books, newspapers, magazines and journals
• DVDs, CDs, video games, software or similar items
Toys, Kids & Babies • Bathing & grooming items, teeters & soothers, oral care items
• Breast pumps, milk formula and baby food & beverages
Fashion • Lingerie & nightwear, shapewear, swimwear, earrings, underwear & socks

• Items that have been modified or customized size, pattern, etc. according to customer needs e.g. the length of trousers, change of design, adjust size

Watches, Glasses and accessories • Items that have been modified. e.g. the length of a watch strap
Health & Beauty • Fragrances
• Makeup, skincare, personal care, hair care, oral care, and deodorants
• Personal pleasure products
• Food supplements
Home & Living • Paints
Pet Supplies • Food & treats and pet care
Groceries • Baking & Cooking ingredients
• Beverages
• Breakfast
• Candy & Chocolate
• Canned, Dry & Packaged Foods, Gourmet Food and Gifts
Sports & Outdoors • Underwear, swimwear and socks
Household Supplies (*for Retail products only) • Air Care
• Cleaning Supplies
• Dishwashing
• Household Sundries
• Kitchen Supplies
• Laundry Supplies
• Paper & Tissue
• Pest Control
Other • Clearance products
• Free gifts
Navigation
Close

My Cart

Viewed

Recently Viewed

Close

Categories